Jumat, 27 Mei 2011

Apa yang diikuti?

Keterkaitan kaum muslimin dengan Muhammad bin Abdullah bukan pada pribadinya sebagai Muhammad bin Abdullah, tapi kepada Risalah dan tugas penunaian Risalahnya, bila anda tidak punya kepedulian terhadap Risalah Muhammad, masih layakah anda merasa sebagai pengikut Muhammad s.a.w lalu apa yang anda ikuti dari Muhammad bin Abdullah bila demikian ?
| via Hamzah Perwira El Haq |

Tidak ada komentar:

Posting Komentar